Jouw biotoop

Je tuin ligt tussen je huis en je omgeving en verbind deze met elkaar. Een goede tuin haalt karakteristieke elementen uit het landschap dichterbij en zorgt er tegelijkertijd voor dat de grens tussen binnen en buiten vervaagd. Jouw ecologische tuin is een smeltkroes van dingen die voor jou belangrijk zijn (zoals bijv. een schaduwterras, bloemenpracht, contrast tussen strakke lijnen en weelderige planten) en dingen uit jouw omgeving die je wil versterken (bijv. overgang maken naar de bomenlaan in je straat, vergroten biodiversiteit, meer vogels in je tuin). Je tuin is jouw biotoop. Een biotoop waarin je al het moois wat de seizoenen bieden kan beleven op een manier die jij fijn vind. Waarin planten en dieren uit je omgeving ook welkom zijn. Waarin je je verbonden en thuis voelt.

Hoe gaan we te werk?

  1. Tijdens het startgesprek ontdekken we of er een klik is tussen onze visie en jouw tuin. We bespreken de reikwijdte van het ecologisch tuinontwerp, de gebruiksfuncties, de grondsoort, zon/schaduw, en jouw wensen.
  2. Je ontvangt een offerte toegespitst op jouw situatie en beslist of je deze gaat gunnen.
  3. Na ondertekening van de offerte gaan we aan de slag met het maken van 3 ontwerpschetsen. We maken een afspraak met je om deze tekeningen toe te lichten en aan te vullen. Zit er een favoriete ontwerpschets bij? Zijn er nog aanvullingen nodig? Komen er tijdens het gesprek nog inzichten of wensen bij? Dan is dit het moment om ze te laten landen. We werken in het gesprek toe naar één ontwerpschets.
  4. De ontwerpschets wordt uitgewerkt tot het definitieve tuinontwerp. Deze wordt op schaal getekend, afgedrukt op A3 en pdf. We bespreken de beplanting en materiaalkeuzen. In deze fase is het handig om te beginnen met voorbereidende werkzaamheden of eventueel het zoeken naar een hovenier en/of stratenmaker.
  5. Op basis van het tuinontwerp gaan we aan de slag met het beplantingsplan. Het tuinontwerp komt tot leven in de compositie van de vegetatie. Het gedetailleerde beplantingsplan wordt met plantnamen afgedrukt op A3 en pdf en wordt voorzien van een bestellijst met de hoeveelheden. Ook ontvang je uitgebreide infobladen over de toegepaste planten.
  6. Het is mogelijk om de benodigde planten door ons te laten leveren. Voor een deel kweken we zelf, voor een deel halen we deze bij bevriende kwekerijen. Als het voorwerk gedaan is, kan je ons ook vragen voor het uitzetten van de beplanting en het samen met jou aanplanten van je tuin. Voor deze diensten maken we aanvullende afspraken.